Podcast 180 – Overgaan Naar een Nieuwe Dimensie

Iedereen heeft te maken met transformerende processen in zijn/haar leven. Je krijgt letterlijk te maken met een nieuwe werkelijkheid. Je gaat over naar een nieuwe fase. Je oude rol, je oude gedrag past daar niet meer. Je mag bewustworden van wat los mag en wat nieuw wordt. Het nieuwe dient zich aan. Dat kan zijn van kindfase naar tienerfase, bij een midlife, een meno/penopauze, bij een afscheid, een overlijden enz.
Hoe je ermee gaat is bepalend of je de transformatie zonder klachten doorloopt. Aanvaard je het nieuwe of houd je vast aan het oude? Ontlast jij jezelf/zuiver jij jezelf van ballast of weiger je mee te gaan?

In deze podcast vertel ik over de energetische betekenis van een overgang. Ook ga ik in op de bedoeling ervan. Ik geef je tips om zo makkelijk mogelijk door een overgang heen te gaan en hoe jij daarin in een hoge frequentie kan blijven.
Heel veel luisterplezier!

Podcast 180 – Overgaan Naar een Nieuwe Dimensie