Podcast #211 Uit je loyaliteit en schuldgevoel in vrijheid

Een dieptegesprek met Petra Scherpenhuizen. Van loyaliteit naar schuld.

Wat als je in het gezin de rol van de verantwoordelijke op je hebt genomen? Wat als jij je nog steeds loyaal opstelt naar de waarden en normen van je ouders, tegen je eigen onderbuik gevoel in? Wat als jij steeds de ballen hooghoudt uit schuldgevoel? Wat als je losbreekt van alle verwachtingen? Petra kwam onbedoeld in een situatie waarin ze geconfronteerd werd de schuldgevoelens in zichzelf. Ze koos structureel voor de ander en voelde zich schuldig wanneer ze voor zichzelf koos. Uiteindelijk ten koste van zichzelf…toch is het haar gelukt haar ‘schuld’ opzij te zetten en zichzelf te bevrijden. Hoe heeft ze dat gedaan? In deze vodcast gaan we hier uitgebreid op in. Geniet van haar mooie verhaal en veel plezier! Wil je meer weten over Petra?

https://petrascherpenhuizen.nl/

Podcast #211 Uit je loyaliteit en schuldgevoel in vrijheid